Hur jag arbetar

I min verktygslåda har jag många redskap för att du skall få ut så mycket som möjligt under en session. Min erfarenhet och kunskap i att vägleda människor till ett bättre liv har gjort att jag idag följer det som kommer till mig när det gäller dig och din utveckling.
Jag arbetar med tankarnas kraft, och kroppen som helhet där andningen blir redskapet för kroppskännedom och den inre rösten i dig.

Men det finns en dimesion till som jag ger fokus till när det kommer budskap till dig genom mig. Den vägledningen är bortom min kunskap och erfarenhet eftersom jag blir en kanal för andra dimesioner.

Detta sätt att arbeta på har växt fram under många många års erfarenhet. Vad jag gör är att släppa taget om min egen kunskap och erfarenhet och då uppstår en närvaro med kunden som är fantastisk där allt kan hända eftersom närvaro öppnar nya möjligheter för ett större medvetande om vem vi är.

Tankens kraft

Kroppskännedom Andning CBR

Den inre rösten

/yoga-am-strand-asien-510.jpg
Att hitta hem till sig själv
är
underbart, harmoniskt,
magiskt och befriande.
Erbjudande
/hand-med-ros.jpg
Vardags andning
/andas-2.jpg
Röster-Andningen
/annika-lindgren-2.jpg
Länk FB