Kunskap

Metodiken jag använder i konsultationerna med klienterna: är min långa arbetslivserfarenhet med klienter som är mer än 27 år. En del av mina redskap kan vara olika konstellationer som jag sätter upp i terapi rummet t.ex. problem i familjen, på arbetet, i relationer mm. Jag använder mig även av anknytningsteorier, mindfulness, naturlig avslappnad andning med CBR-metoden Conscious Breathing Release (som jag är grundare till och som lanserades 2015.)

• Kroppen och dess primärbehov
• Iscensättning – återskapelse
• Ansvar – för mig själv och andra människor
• Ärlig – mot sig själv och andra människor
• Närvaro här och nu
• Tankens kraft – eget ansvar
• Att ta hand om sig själv
• Att bryta mönster
• Mindfulness
• Egenskaper och styrkor att läka sig själv
• Den inre världen kontra den yttre världen
• Vilja, ödmjukhet, tillit, mod
• Att våga möta sig själv med andra människor
• Att vara den jag är
• Vem är jag egentligen?
• Anknytningsteorin mm.

/brahma-kumaris.jpgIntellektuell kunskap
blir som bäst när den
landar i hjärtat
Erbjudande
/erbjudande-1.jpg
Vardags andning
/andas-ratt.jpg

Röster CBR-Andning
/1-karlek.jpgLänkar: