Hur ett samtal går till

Fokus ligger på det som är viktigt för klienten, olika redskap används för att komma så nära problemet som möjligt. Med terapeutens erfarenhet och kunskap kan man sedan kartlägga problemet och på så sätt skapa en strategi tillsammans med klienten. Därefter börjar processen till att klienten skall hitta ut ur sitt dilemma. 

Fördelar med att gå i samtalsterapi är att:

• Du får en helhets bild av dig själv som gör att du förstå bakgrunden till dina problem.
• Du får ett helt nytt medvetande vilket gör att du kan bryta gamla mönster.
• Du får mer kraft och inspiration att leva ett nytt liv.
• Du får verktyg med dig på vägen som gör att processen blir lättare.

Varför mår människor psykiskt dåligt och har problem?

När problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse, tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd/försvar mot smärtan och olika spänningar/låsningar uppstår då som i sin tur blockerar oss från att leva ett bra liv.

Måste man ”gräva” i det förflutna när man går i terapi?

En ”tillbakablick” kan hjälpa klienten att förstå och på så sätt komma i kontakt med orsaken till problemet. Det viktiga är däremot att inte analysera det som varit, utan istället tillåta de bortträngda känslorna och begränsande tankarna att komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem, släppa taget om dem och gå vidare med nya insikter om sig själv och sina möjligheter.

Terapins omfattning:

• Terapin pågår under längre eller kortare tid, beroende på olika faktorer, såsom djupet på problemet och förmågan att uppleva och förstå.
• Terapeuten och klienten träffas regelbundet under de första månaderna en gång i veckan och sedan i intervaller.

Vilka väljer att gå i samtalsterapi?

Alla de som tagit beslut om att ägna tid åt sig själv, bryta mönster och hitta sin kraft och möjlighet till ett bättre liv.

Terapeutens uppgift är:

• Att stödja och hjälpa klienten till nya konstruktiva beslut i problemställningen, så att handlingarna kan bli sunda.
• Det är viktigt att klienten upplever stöd och trygghet i sin process eftersom den kan upplevas som en berg- och dalbana.

Tystnadsplikt och Sekretess:

Är en självklarhet som terapeuten har.
Kostnaden är helt och hållet beroende på om du har arbete, studerar eller är pensionär. Väntetiderna är cirka 1-2 veckor. Det Finns även akuttider.

Välkommen till terapiannika.n.nu.

/yoga-am-strand-asien-510.jpg
Att hitta hem till sig själv
är underbart, harmoniskt,
magiskt och befriande.

/fint-trad.jpgKurser
Kostnad Erbjudande
Kundens upplevelser

Nyhetsbrev

Länkar
andasnu.nu